<style>.lazy{display:none}</style> Какво трябва да знаем за глобалното затопляне -
Интригуващо

Какво трябва да знаем за глобалното затопляне

Глобалното затопляне засяга всички, дори онези, които не го забелязват. Промените се случват навсякъде около нас. Изменението в климатичните пояси са реалност и са безспорен научно доказан факт вече повече от две десетилетия. Сред основните причини е изгарянето на изкопаеми горива и 40-те милиарда тона въглероден диоксид (CO2) на година, отделяни от човека, което количество продължава да нараства. Към момента съдържанието CO2 във въздуха е 389 ppm (части CO2 на милион частици в атмосферата). Повишение с 2 градуса и покачване до 450 ppm е критичната точка, която не трябва да надхвърляме.

Количествата CO2 през последните 600 000 години са лесно сравними с данните на учените измерени в замръзналия лед на полюсите, показвайки стабилна концентрация CO2 на нива между 240 – 280 ppm. Земята е преминала през много периоди на топъл или студен климат. Причините са били различни: промяна в оста на въртене на Земята, навлизане на чужди тела в атмосферата, изригвания на големи вулкани, разместване на тектоничните плочи или формиране на континентите. В нашата епоха причината за затоплянето е човекът и неговата дейност поради отсъствието на други фактори и доказвания парников ефект на CO2.

Целта на срещата в Копенхаген е световните лидери да се договорят и постигнат правно обвързващо споразумение за действия срещу промените в климата след 2012 година, когато изтича срокът на предишното такова споразумение – Протоколът Киото. Споразумението трябва да се основава на последните научни доказателства и разбиране за начините за намаляване емисиите на парникови газове, справедливо разпределени между развитите и развиващите се държави.

Срещата в Копенхаген представлява шанс за действия, така че да се избегне най-лошият сценарий и отрицателни последствия от изменението на климата върху хората, биологичните видове и екосистемите. Повече от 120 страни, включително членовете на Г8 и Г20, ЕС, а така също и ключовите развиващи се икономики като Китай, Индия, Южна Африка, Мексико, Бразилия, Русия и др. са съгласни, че повишаването на глобалната температура трябва да остане на нива под 20 градуса . Отвъд тази стойност, въздействието на промените в климата ще бъдат много по-тежки, с невъзможност за финансово решение, а също и с риск от необратими ефекти за цялата планета, което може да доведе до промяна на естествения еволюционен ход на Земята в посока към глобален катаклизъм и загиване на 90% от видовете, включително и на човека.

Какво можем да очакваме оттук нататък?

– До 2016 г. намаляването на ледената покривка е с 70 000 кв.км на година. През 2008-2009 г. за първи път, на север от Канада, се отваря проход в ледовете на Северния ледовит океан.

– През последното десетилетие броят на приходните бедствия се е увеличил с 60% в сравнение с предишния период (1987-1997 г.)

Оставете отговор